Dlaczego warto nas wybrać?

Efektywna nauka

 

 

 

 

Techniki pamięciowe- czyli metody wspomagające proces zapamiętywania trwałego. Dzięki mnemotechnikom uczniowie ucząc się konkretnej wiedzy, zdobywają umiejętność efektywnej nauki. Metod pamięciowych użyć możemy praktycznie do zapamiętywania każdego rodzaju wiedzy, a szczególnie dobrze te metody sprawdzają się w nauce języków obcych czy trudnych wyrażeń.... więcej

Czym poza nauką żyje nasza szkoła

Zobacz wszystkie

Metody Efektywnej Nauki

W swojej pracy dydaktycznej nasi nauczyciele wykorzystują metody efektywnej nauki takie jak Mapy myśli które są zdecydowanie najskuteczniejszą metodą notowania informacji, jaką dotychczas opracowano. Twórcą i propagatorem map myśli jest Tony Buzan. Idee ich sporządzania stosowane są w firmach takich jak,Toyota oraz Boeing.

Angielski każdego dnia

W naszej szkole zajęcia z języka angielskiego, w każdej klasie, odbywają się każdego dnia.  Jako szkoła prywatna zapewniamy, więc ponad dwukrotnie więcej godzin z tego języka, w porównaniu do szkół państwowych.

 

21 Różnych Zajęć Dodatkowych

Poniżej znajduje się wykaz zajęć dodatkowych realizowanych przez naszą szkołę w roku szkolnym 2017/2018. Uczestnictwo w tych zajęciach odbywa się bez dodatkowych opłat, czyli jest wliczone w ramach czesnego.